Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwy za panowania królów elekcyjnych (1573-1795)

Bitwy w okresie bezkrólewia (1574-1575):

Bitwy za panowania Stefana Batorego (1575-1586)

Bitwy za panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632)

Bitwy za panowania Władysława IV Wazy (1632-1648)

Bitwy za panowania Jana II Kazimierza Wazy (1649-1668)

Bitwy za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)

Bitwy za panowania Jana III Sobieskiego (1674-1696)

Bitwy za panowania Augusta II Sasa (1697-1706):

Bitwy za panowania Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709):

Bitwy za panowania Augusta II Sasa (1709-1733):

Bitwy za panowania Augusta III Wettyna (1733-1763):

Bitwy za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795):