Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Parnawy (2 marca 1609)

Parnawa w 1554 roku. Widok od północy.

fot.domena publiczna Parnawa w 1554 roku. Widok od północy.

Oblężenie Parnawy, szturm Parnawy, szturm Pärnu (2 marca 1609) – Podczas kampanii zimowej 1609 w Inflantach hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz na czele niewielkiej, bo 2-tys. armii ruszył niespodzianie na potężną, dobrze zaopatrzoną przez Szwedów twierdzę Parnawa. W nocy z 1 na 2 III, mimo silnego ognia artyleryjskiego (twierdzy broniły 104 działa), minerzy wysadzili petardami 3 bramy wiodące do miasta i nastąpił trwający 2,5 godziny szturm.

Wojska hetmańskie wdarły się do twierdzy i ruszyły w stronę zamku. Kiedy i tu udało się podpalić bramę, Szwedzi wyrzucili klucze na znak kapitulacji. Oprócz innych zdobyczy, w ręce hetmana wpadły 104 działa, a także dwa statki handlowe, wiele łodzi i barek. W czasie walki zginęło 100 Szwedów i 45 Litwinów, do niewoli zostało wziętych 300 żołnierzy przeciwnika, z których 155 Szkotów wstąpiło w służbę hetmana.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Wojna polsko-szwedzka o Inflanty (1600-1611). Najważniejsze oblężenia: