Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bydgoszczą (2 października 1794)

Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Bydgoszczy

fot.domena publiczna Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Bydgoszczy

Bitwa pod Bydgoszczą, szturm Bydgoszczy (2 października 1794) – Podczas powstania kościuszkowskiego Naczelnik wysłał na pomoc powstańcom w Wielkopolsce dywizję Jana Henryka Dąbrowskiego, w sile ok. 4 tys. ludzi i 16 dział. Dywizja ta po połączeniu się z liczącymi 5 tys. oddziałami miejscowych powstańców uderzyła na Bydgoszcz. Po zaciętej walce miasto zostało zdobyte.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Powstanie kościuszkowskie. Najważniejsze bitwy: