Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Antopolem (6 września 1771)

Hetman wielki litewski Michał Kazimierz Ogiński

fot.Anna Rosina de Gasc/domena publiczna Hetman wielki litewski Michał Kazimierz Ogiński

Bitwa pod Antopolem (6 września 1771) – potyczka polsko-rosyjska w toku konfederacji barskiej.

W czasie konfederacji barskiej na Litwie pod Antopolem (Białoruś, na zach. od Kobrynia) doszło do utarczki między dywizją jazdy konfederackiej, liczącą ok. 2 tys. koni z artylerią, dowodzoną przez hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego z silnym oddziałem wojsk rosyjskich. Konfederaci uderzyli niespodziewanie i całkowicie rozbili wojska rosyjskie.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Konfederacja barska. Najważniejsze bitwy i oblężenia: