Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bojanem (wrzesień-październik 1685)

Hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski

fot.Wojciech Gerson/domena publiczna Hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski

Bitwa pod Bojanem (wrzesień-październik 1685) – W czasie wojny polsko-tureckiej hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski na czele 14 tys. wojsk polsko-litewskich wyprawił się do Mołdawii. Po drodze, pod Bojanem na Bukowinie (nad Prutem) został otoczony przez seraskiera Solimana z 12 tys. Turków i 100 tys. Tatarów.

Polacy stawili czoło wszystkim atakom wojsk tureckich, zdobyli nawet dwa sztandary. 10 października hetman zarządził odwrót warownym taborem, w czasie którego kolejne natarcia wojsk turecko-tatarskich odpierane były ogniem piechoty i artylerii. Mimo ciągłych ataków Jabłonowski doprowadził swoje wojska do granic Rzeczypospolitej, gdzie Turcy odstąpili.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią:

Bitwy za panowania Jana III Sobieskiego: