Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kościanem (4 października 1655)

Rajtar szwedzki, rysunek Marka Szyszki

fot.Marek Szyszko Rajtar szwedzki, rysunek Marka Szyszki

Bitwa pod Kościanem (4 października 1655) – W czasie „potopu”, w Wielkopolsce organizatorem akcji przeciwko Szwedom był starosta babimojski Krzysztof Żegocki. Oddział starosty liczył ok. 100 ludzi, uzbrojonych w kosy, topory, pałki i kilkanaście sztuk broni palnej. Tak uzbrojeni, uderzyli na załogę szwedzką stojącą w Kościanie (47 km od Poznania), liczącą 200–400 ludzi. Dzięki pełnemu zaskoczeniu i aktywnej pomocy mieszkańców załoga szwedzka została rozgromiona i w znacznej części wzięta do niewoli.

W tym samym czasie z Poznania do Kościana wyruszył konwój z wozami skarbowymi, któremu towarzyszyli na czele stukonnego oddziału szwagier króla szwedzkiego Fryderyk landgraf heski i Ludwik ks. Nassau. Żegocki urządził na nich zasadzkę i rozbił Szwedów całkowicie. Był to początek wojny partyzanckiej przeciw Szwedom, która ogarnęła ziemie całej Rzeczypospolitej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: