Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kokenhausen (listopad 1621)

Pisarz wielki litewski Aleksander Korwin Gosiewski

fot.domena publiczna Pisarz wielki litewski Aleksander Korwin Gosiewski

Bitwa pod Kokenhausen (listopad 1621) – Podczas wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty, w listopadzie 1621 król szwedzki Gustaw Adolf skierował pod Kokenhausen silną dywizję pod dowództwem płk. Robruna, z zadaniem zdobycia twierdzy. Hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł wyprawił przeciwko niemu pisarza wielkiego litewskiego Aleksandra Gosiewskiego, którego oddział, liczący 1200 ludzi, całkowicie zaskoczył i rozbił zmierzających ku twierdzy Szwedów.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy w wojnach polsko-szwedzkich w latach 1621-1629: