Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Koniecpolem (21 listopada 1708)

Łowczy nadworny koronny Jakub Zygmunt Rybiński

fot.domena publiczna Łowczy nadworny koronny Jakub Zygmunt Rybiński

Bitwa pod Koniecpolem (21 listopada 1708) – W czasie wielkiej wojny północnej, 21 XI doszło do bitwy między polskimi zwolennikami króla Augusta II i króla Stanisława Leszczyńskiego. Oba wojska w sile ok. 10 tys. ludzi spotkały się pod Koniecpolem. Wojskami zwolenników Stanisława Leszczyńskiego dowodzili wojewoda kijowski Józef Potocki i starosta gnieźnieński Adam Śmigielski, wojskami zwolenników króla Augusta – łowczy nadworny koronny Jakub Zygmunt Rybiński i podskarbi wielki litewski Ludwik Pociej.

Po pierwszej, nieudanej próbie rokowań i przeciągnięcia przeciwnika na swoją stronę do natarcia całym frontem ruszyły wojska zwolenników Leszczyńskiego. Atak ten złamał oba skrzydła wojsk przeciwnika. Jednak centrum, w którym stała piechota i dragonia Rybińskiego, odniosło sukces. Mimo konieczności walki na dwa fronty, bowiem jazda Potockiego po rozbiciu Pocieja wyszła na jego tyły, Rybiński rozdzielił swoje siły i wykonał mocny kontratak, który zadecydował o ostatecznej klęsce wojsk Potockiego.

Wojska Leszczyńskiego straciły 380 zabitych i 2 tys. wziętych do niewoli oraz 4 działa i 4 moździerze, straty Rybińskiego wyniosły 200 ludzi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: