Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Zborowem (15-16 sierpnia 1649)

Fragment obrazu Juliusza Kossaka "Mikołaj Gniewosz ratuje króla w bitwie pod Zborowem"

fot.domena publiczna Fragment obrazu Juliusza Kossaka „Mikołaj Gniewosz ratuje króla w bitwie pod Zborowem”

Bitwa pod Zborowem (15-16 sierpnia 1649) – Podczas powstania Bohdana Chmielnickiego spiesząca z odsieczą oblężonym w Zbarażu 15-tys. armia polska pod wodzą króla Jana Kazimierza została otoczona przez przeważające siły kozacko-tatarskie pod Zborowem. W pierwszej fazie bitwy Tatarzy razili chorągwie jazdy polskiej i chociaż atak nieprzyjaciela został odparty, to jednak położenie armii królewskiej było bardzo trudne. Janowi Kazimierzowi udało się jednak zawrzeć porozumienie z chanem tatarskim Islam Girejem, który zmusił Chmielnickiego do zawarcia ugody.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.