Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Żołninem (13 czerwca 1638)

Książę Jeremi Wiśniowiecki

fot.domena publiczna Książę Jeremi Wiśniowiecki

Bitwa pod Żołninem (13 czerwca 1638) – W czasie buntu kozackiego atamana Jacka Ostranicy wojska koronne pod dowództwem płk. Stanisława Potockiego obległy tabor kozacki pod Żołninem. Po połączeniu z dywizją ks. Jeremiego Wiśniowieckiego wojska koronne szturmem zdobyły tabor. Ostranica zdołał zbiec, jednak powstanie wkrótce upadło.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy za panowania Władysława IV Wazy: