Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Trembowli (sierpień 1675)

Oblężenie Trembowli w 1675 roku.

fot.Romeyn de Hooghe, domena publiczna Oblężenie Trembowli w 1675 roku.

Oblężenie Trembowli (sierpień 1675) – W czasie wojny polsko-tureckiej 30-tysięczna armia turecka prowadzona przez Ibrahima Szyszmana wtargnęła przez Podole na Ukrainę i tu rozdzieliła się na kilka mniejszych partii. Jedna z nich, licząca ok. 10 tys. Turków, obległa Trembowlę. Zamku bronił kapitan Jan Samuel Chrzanowski z żoną Dorotą i niewielką garstką żołnierzy oraz naprędce uzbrojonych chłopów i mieszczan. Załoga ta odpierała ataki tureckie do nadejścia odsieczy.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy za panowania Jana III Sobieskiego: