Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lwowem (22 sierpnia 1675)

Fragment obrazu Józefa Brandta pt. "Walka o sztandar turecki"

fot.domena publiczna Fragment obrazu Józefa Brandta pt. „Walka o sztandar turecki”

Bitwa pod Lwowem (22 sierpnia 1675) – W czasie wojny z Turcją, kiedy na terytorium Rzeczypospolitej wkroczyły liczące ok. 30 tys. ludzi wojska turecko-tatarskie pod dowództwem Ibrahima Szyszmana, król Jan III Sobieski koncentrował swoje wojska w sile 6 tys. żołnierzy pod Lwowem. Przeciwko temu ugrupowaniu wódz turecki wyprawił doborową grupę Tatarów liczącą ok. 8 tys. ludzi.

W bitwie stoczonej pod miastem, kiedy całość wojsk tatarskich była związana walką z królewską piechotą, z boku uderzyła pozostająca w odwodzie husaria Sobieskiego, przełamując opór Tatarów i zmuszając ich do ucieczki. Pogoń trwała aż do nocy.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy za panowania Jana III Sobieskiego: