Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Rohatynem (17 maja 1615)

Stanisław Koniecpolski

fot.G. Kisling/domena publiczna Stanisław Koniecpolski

Bitwa pod Rohatynem (17 maja 1615) – Nie opłacone wojska z kampanii moskiewskiej zawiązały pod Moskwą konfederację (9 stycznia 1612) i wyruszyły do kraju. Część z nich łącząc się w „kupy swawolne” zaczęła najeżdżać i grabić ukraińską szlachtę. Nie mogąc zaspokoić wygórowanych żądań konfederatów, hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski zebrał wierne sobie oddziały w sile ok. tysiąca ludzi i pod dowództwem starosty wieluńskiego Stanisława Koniecpolskiego wysłał przeciwko konfederatom.

17 maja pod Rohatynem Koniecpolski dopadł i rozgromił główną grupę buntowników. Przywódca grupy Karwicki wraz z innymi prowodyrami zostali straceni.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy: