Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wschową (13 lutego 1706)

Karl Gustaw Rehnschiöld

fot.domena publiczna Karl Gustaw Rehnschiöld

Bitwa pod Wschową, bitwa pod Fraustadt (13 lutego 1706) – W czasie wielkiej wojny północnej król August II i car Piotr I zaplanowali jednoczesne dwustronne uderzenie na wojska szwedzkie od strony wschodniej i zachodniej. Zadanie to od zachodu miał wykonać stojący na Śląsku nowo sformowany korpus wojsk saskich pod dowództwem gen. Johanna Matthiasa Schulenburga. Korpus ten liczył ok. 18 tys. ludzi, w większości świeżego rekruta. Mimo protestów generała, na wyraźny rozkaz Augusta II korpus przekroczył granicę i skierował się przeciwko operującej w Wielkopolsce 13-tysięcznej armii szwedzkiej gen. Karla Gustawa Rehnschiölda.

13 lutego pod Wschową oba wojska stoczyły krwawą bitwę, która zakończyła się całkowitą klęską Sasów. Straty szwedzkie były wysokie i wynosiły ok. 2 tys. ludzi zabitych i rannych, natomiast korpus Schulenburga przestał istnieć.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Wschową z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Zwycięstwo pod Narwą, jedna z wiktorii Karola XII (obraz Gustafa Cederströma, domena publiczna).

artykuł | 25.08.2015 | Autor:

Brutalne pacyfikacje i strefa śmierci. Wojna szwedzko-rosyjska na polskiej ziemi

Pół wieku po niszczycielskim „potopie” Rzeczpospolita znów doświadczyła szwedzkiej przemocy. Polska stała się areną trzeciej wojny północnej, zwieńczonej słynną bitwą pod Połtawą. Ciężaru tych walk nie ponieśli w największym stopniu Szwedzi czy Rosjanie, lecz głównie masowo mordowani polscy chłopi.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: