Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Perejasławiem (maj-czerwiec 1629)

Hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski

fot.Schultz/domena publiczna Hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski

Bitwa pod Perejasławiem (maj-czerwiec 1629) – W czasie buntu Kozaków pod wodzą atamana Tarasa Fedorowicza, tabor kozacki stanął pod Perejasławiem. Hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski na czele 8 tys. wojska, w tym 2 tys. Kozaków, 17 V przypuścił szturm na tabor, ale nie zdołał go rozbić. 1 VI Kozacy niespodziewanie napadli na polski obóz, docierając aż do samego namiotu hetmana.

Koniecpolski, widząc, że nie ma możliwości zdobycia taboru, któremu ze wszystkich stron nadciągały posiłki, rozpoczął pertraktacje.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy z Kozakami: