Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mątwami (13 lipca 1666)

Król Jan Kazimierz

fot.Balthazar Moncornet/domena publiczna Król Jan Kazimierz

Bitwa pod Mątwami (13 lipca 1666) – W czasie rokoszu Lubomirskiego, na przeprawie przez Noteć pod Mątwami, 12 tys. wojsk rokoszan, dowodzonych przez marszałka wielkiego i hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, pokonało 20-tys. armię króla Jana Kazimierza. W bitwie tej zginęło ok. 4 tys. ludzi, głównie z wojsk królewskich, w tym niemal cała doborowa dywizja Stefana Czarnieckiego.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.