Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Czarnem (16 kwietnia 1627)

Hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski

fot.domena publiczna Hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski

Bitwa pod Czarnem, bitwa pod Hamersztynem (16 kwietnia 1627) – Po nieudanej kampanii Zygmunta III przeciwko Gustawowi Adolfowi w 1626 w Prusach, komendę nad wojskiem objął hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski. Działania wiosenne przebiegały pod znakiem sukcesów strony polskiej. 2 kwietnia, korzystając z rozdzielenia wojsk szwedzkich, hetman zdobył Puck, a następnie skierował się przeciwko nadciągającym z Pomorza najemnikom niemieckim pod wodzą pułkowników Johannesa Streiffa i Maksymiliana Teuffla. Rozstawiona nad granicą polska jazda zacieśniała pierścień wokół ich oddziałów.

Kiedy nadeszła piechota z armatami, pod Czarnem doszło do ostatecznej rozprawy. Otoczeni ze wszystkich stron i zagrożeni atakiem przeważających sił, najemnicy, w liczbie 2,5 tys., skapitulowali.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy w wojnach polsko-szwedzkich w latach 1621-1629: