Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Druskieniszkami (24 marca 1702)

Hetman polny litewski Michał Serwacy Wiśniowiecki

Hetman polny litewski Michał Serwacy Wiśniowiecki

Bitwa pod Druskieniszkami, Druskieniszki (24 marca 1702) – W czasie wielkiej wojny północnej, w marcu armia króla szwedzkiego Karola XII wyruszyła w głąb Rzeczypospolitej. Pod Druskieniszkami (Litwa) oddział straży przedniej wojsk szwedzkich płk. Alexandra Hummerhielma w sile ok. tysiąca ludzi został zaatakowany przez wojska litewskie hetmana polnego litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego.

Po początkowym niepowodzeniu Litwinom udało się rozbić całkowicie wojska szwedzkie.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej (do 1709 roku):