Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Salis (24 marca 1609)

Jan Karol Chodkiewicz

fot.domena publiczna Jan Karol Chodkiewicz

Bitwa pod Salis, bitwa pod Salace (24 marca 1609) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej w Inflantach zorganizowana naprędce przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza eskadra okrętów polskich spaliła i rozproszyła regularną flotę szwedzką zakotwiczoną pod Salis. Siły polskie składały się z dwóch okrętów zdobytych przez Chodkiewicza w Parnawie (2 III) oraz kilku uzbrojonych statków handlowych. Ich załogę stanowiła spieszona kawaleria i piechota.

Zaatakowały one blokujące porty inflanckie okręty szwedzkie. Atak ten zaskoczył Szwedów całkowicie, dwa galeony zostały spalone i zatopione, reszta floty, unikając podobnego losu, uległa rozproszeniu. Cały port z bogatymi zapasami broni i żywności dostał się w polskie ręce, a Ryga została uwolniona od blokady.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Wojna polsko-szwedzka o Inflanty (1600-1611). Najważniejsze bitwy: