Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Połocka (11-30 sierpnia 1579)

Oblężenie Połocka w 1579 roku.

fot.domena publiczna Oblężenie Połocka w 1579 roku.

Oblężenie Połocka (11-30 sierpnia 1579) – Celem pierwszej kampanii, podjętej dla odzyskania zagarniętych przez Iwana IV Groźnego w 1577 roku Inflant, było opanowanie Połocka i odcięcie załóg moskiewskich na lewym brzegu Dźwiny. Polskie siły główne, liczące ok. 40 tys. ludzi, pod dowództwem samego króla Stefana Batorego zostały skoncentrowane w rejonie Świra i 17 lipca ruszyły wzdłuż rzeki w kierunku Połocka. Pod miastem Dzisną, po zbudowanym w ciągu trzech godzin moście pontonowym, dokonano przeprawy przez Dźwinę i ruszono ku miastu.

Oblężenie trwające 3 tygodnie (1130 sierpnia) utrudniały ulewne deszcze, uniemożliwiając podpalenie drewnianych umocnień. Kiedy wreszcie artylerii udało się pociskami zapalającymi spalić umocnienia, obrońcy (6 tys.), nie widząc możliwości utrzymania twierdzy, skapitulowali. W ręce wojsk królewskich dostało się 38 armat, 300 hakownic, 600 rusznic i 2500 cetnarów prochu.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Nasze publikacje o oblężeniu Połocka (1579):

Bitwy i oblężenia Stefana Batorego: