Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Szmańkowcami (luty 1624)

Walka z Tatarami

fot.Michał Elwiro Andriolli Walka z Tatarami

Bitwa pod Szmańkowcami, Szmańkowce (luty 1624) – Czambuł tatarski pod wodzą syna Kantymira przekroczył granice Rzeczypospolitej i stanął koszem pod Szmańkowcami (niedaleko Czortkowa). Hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski wysłał na rozpoznanie 7 chorągwi pod dowództwem Stefana Chmieleckiego. Następnie ruszył z wszystkimi swoimi wojskami, liczącymi ok. 5 tys. żołnierzy, na Szmańkowce i uderzając w sam środek kosza, rozgromił Tatarów.

Pościg za uciekającymi zatrzymał się na Dniestrze. Dzięki zaskoczeniu przeciwnika udało się uwolnić jasyr i odzyskać znaczne ilości zrabowanego bydła.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki z Tatarami i Turkami za panowania Zygmunta III Wazy: