Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Grudziądza (29-30 sierpnia 1659)

Portret Jerzego Lubomirskiego, dowodzącego wojskami oblegającymi Grudziądz.

fot.domena publiczna Portret Jerzego Lubomirskiego, dowodzącego wojskami oblegającymi Grudziądz.

Oblężenie Grudziądza, szturm Grudziądza (29-30 sierpnia 1659) – W czasie „potopu”, latem 1659 wojska sojusznicze polsko-austriackie pod wodzą hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego wkroczyły do Prus Królewskich i obległy Grudziądz. Dywizja Lubomirskiego liczyła ok. 12,6 tys. ludzi (w tym 2 tys. wojsk cesarskich) oraz 40 dział. Nocą z 29 na 30 VIII przypuściła szturm na miasto, a po jego zajęciu zmusiła do kapitulacji szwedzką załogę zamku.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia z okresu potopu szwedzkiego: