Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Konstantynowem (wiosna 1575)

Książę Konstanty Wasyl Ostrogski

fot.domena publiczna Książę Konstanty Wasyl Ostrogski

Bitwa pod Konstantynowem, bitwa pod Starokonstantynowem, Konstantynów (wiosna 1575) – W czasie wojen z Tatarami wojska koronne, dowodzone przez ks. Konstantego Wasyla Ostrogskiego, Mikołaja Mielęckiego i Hieronima Sieniawskiego, pod Konstantynowem rozgromiły silny czambuł tatarski, będący strażą przednią gotującej się do wyprawy na Białą Cerkiew armii tatarskiej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Wybrane bitwy z pierwszych lat po śmierci Zygmunta Augusta: