Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Zamościa (27 lutego – 1 marca 1656)

Fragment murów obronnych Zamościa na współczesnej fotografii.

fot.Gladius87, lic. CC BY 2.5 Fragment murów obronnych Zamościa na współczesnej fotografii.

Oblężenie Zamościa (27 lutego – 1 marca 1656) – W czasie „potopu” armia króla Karola Gustawa 27 lutego stanęła pod Zamościem i rozpoczęła oblężenie twierdzy. Ordynat Jan „Sobiepan” Zamoyski odrzucił wezwanie do kapitulacji. Król szwedzki zaczął ostrzeliwanie miasta, ale potężne kolubryny zamojskie szybko przemogły ogień szwedzkich lekkich dział polowych. Nie widząc możliwości opanowania twierdzy, 1 marca Karol Gustaw zwinął oblężenie i wycofał się.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia z okresu potopu szwedzkiego: