Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lublinem (3 stycznia 1709)

Dragoni

fot.domena publiczna Dragoni

Bitwa pod Lublinem (3 stycznia 1709) – W czasie wielkiej wojny północnej zmierzający ze swoją dywizją do Prus Królewskich łowczy koronny Jakub Zygmunt Rybiński wysłał podjazd pod dowództwem płk. Michała Garbowieckiego w sile ok. 2 tys. jazdy pod Lublin. Korzystając z zaskoczenia, Garbowiecki uderzył na stojący w Lublinie wyborowy regiment dragonii króla Stanisława Leszczyńskiego. Regiment, złożony w całości z zaciężnych Francuzów, został całkowicie rozbity.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: