Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lesznem (lipiec 1716)

Saski piechur z czasów panowania Augusta II Mocnego

fot.domena publiczna Saski piechur z czasów panowania Augusta II Mocnego

Bitwa pod Lesznem (lipiec 1716) – W czasie konfederacji tarnogrodzkiej na działającą w Wielkopolsce partię wojsk konfederackich płk. Chryzostoma Gniazdowskiego uderzyły wojska saskie gen. Eichstadta. Konfederaci odparli atak wojsk saskich, zmuszając je do odwrotu. Sasi ponieśli znaczne straty, dochodzące do kilkuset zabitych.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy konfederacji tarnogrodzkiej: