Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kraśnikiem (wiosna 1716)

Książę Maurycy Saski

fot.Maurice Quentin de La Tour/domena publiczna Książę Maurycy Saski

Bitwa pod Kraśnikiem (wiosna 1716) – W czasie konfederacji tarnogrodzkiej płk Marian Antoni Paszkowski na czele znacznego oddziału skonfederowanych wojsk litewskich uderzył niespodziewanie na stojący w Kraśniku doborowy regiment saski ks. Maurycego Saskiego. W kilkugodzinnej zaciętej potyczce Sasi stracili 200 ludzi, a regiment został całkowicie rozbity. W ręce konfederatów wpadł duży tabor regimentu.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy konfederacji tarnogrodzkiej: