Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Kamieńca Podolskiego (18 sierpnia – 3 września 1672)

Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Widok z 2007 roku.

fot.Håkan Henriksson, CC BY 3.0 Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Widok z 2007 roku.

Oblężenie Kamieńca Podolskiego, Kamieniec Podolski (18 sierpnia – 3 września 1672) – W czasie wojny polsko-tureckiej 80-tysięczna armia turecka pod wodzą sułtana Mehmeta IV rozłożyła się obozem pod Kamieńcem. Miasto nie było przygotowane do wytrzymania długiego oblężenia. Słaba załoga pod dowództwem strażnika polnego koronnego Mikołaja Potockiego liczyła ok. 2 tys. ludzi, w tym zaledwie 4 puszkarzy. Oblężeniem kierował znakomity specjalista Ahmed Köprülü. Pod jego rozkazami Turcy drążyli wokół miasta głębokie rowy i aprosza.

Wojskom tureckim udało się zdobyć Nowy Zamek i wysadzić bramę Starego Zamku. Mimo to kilkakrotne szturmy na bramy miejskie zostały odparte. Kiedy jednak cztery bramy zostały podminowane, załoga skapitulowała. 27 sierpnia wyleciała w powietrze jedna z baszt Starego Zamku, grzebiąc „majora od armaty” Heklinga (Hejklinga) i Michała Jerzego Wołodyjowskiego. 3 września odbył się uroczysty wjazd sułtana Mehmeta IV do najpotężniejszej twierdzy Rzeczypospolitej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego: