Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Czarnego Ostrowa (23 lipca 1657)

Jerzy II Rakoczy, który stał na czele siedmiogrodzkich wojsk, obleganych przez siły polsko-litewskie.

fot.domena publiczna Jerzy II Rakoczy, który stał na czele siedmiogrodzkich wojsk, obleganych przez siły polsko-litewskie.

Oblężenie Czarnego Ostrowa (23 lipca 1657) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej wycofujące się z Rzeczypospolitej wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego zostały otoczone koło zamku w Czarnym Ostrowie nad rzeką Boh (pow. płoskirowski) przez wojska polsko-litewskie Stefana Czarnieckiego i hetmanów: polnego koronnego, Jerzego Lubomirskiego i wielkiego litewskiego, Pawła Sapiehy.

23 lipca Rakoczy skapitulował, godząc się na oddanie wszystkich łupów zagrabionych w Polsce i wypłacenie wysokiego okupu.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia z okresu potopu szwedzkiego: