Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kościanem (4 października 1716)

Stanisław Władysław Potocki

fot.domena publiczna Stanisław Władysław Potocki

Bitwa pod Kościanem (4 października 1716) – Podczas konfederacji tarnogrodzkiej wojska konfederackie pod dowództwem płk. Chryzostoma Gniazdowskiego i strażnika litewskiego Stanisława Potockiego, liczące ok. 5 tys. ludzi, w tym 800 piechoty, stoczyły bitwę z saskim korpusem gen. Adama Bose, liczącym ok. 6 tys. ludzi i 30 dział. Po początkowym sukcesie konfederatów, silne uderzenie przeważających liczebnie wojsk saskich rozbiło prawe skrzydło, a następnie centrum ich wojsk. Bitwa zakończyła się klęską konfederatów, którzy stracili 800 jazdy i prawie całą piechotę. Straty saskie wyniosły ok. 600 zabitych.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy konfederacji tarnogrodzkiej: