Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kaliszem (29 października 1706)

Bitwa pod Kaliszem na XVIII-wiecznym obrazie

fot.domena publiczna Bitwa pod Kaliszem na XVIII-wiecznym obrazie

Bitwa pod Kaliszem (29 października 1706) – W czasie wielkiej wojny północnej wojska Augusta II liczące 32 tys. ludzi, w tym 15 tys. Sasów i Polaków oraz 17 tys. Rosjan, głównie dragonii, spotkały się pod Kaliszem z silną armią szwedzką dowodzoną przez gen. Fryderyka Mansfelda i wojewodę kijowskiego Józefa Potockiego. Siły szwedzko-polskie liczyły ok. 27 tys. ludzi, w tej liczbie 20 tys. Polaków – głównie jazdy, oraz 3 tys. piechoty i 4 tys. jazdy szwedzkiej.

Pierwsze uderzenie wojsk sasko-polsko-rosyjskich rozbiło oddziały Potockiego, które schroniły się w obwarowanym obozie. Szwedzi natomiast wytrzymali pierwsze uderzenie i przeszli do kontrataku, uderzenie z flanki rozbiło jednak kontratak jazdy szwedzkiej, która poszła w rozsypkę. Także piechota Mansfelda po dzielnym oporze musiała się poddać. 30 X poddał się oblężony w obozie Potocki. Straty strony szwedzkiej wyniosły ok. 5 tys. ludzi, natomiast wojsk sprzymierzonych – ok. 400.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: