Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Mitawy (6 lipca 1622 – 1 maja 1623)

Gustaw II Adolf

fot.Matthaeus Merian the Elder/domena publiczna Gustaw II Adolf

Oblężenie Mitawy, oblężenie Jelgavy (6 lipca 1622 – 1 maja 1623) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty król szwedzki Gustaw Adolf na czele ok. 20 tys. wojska wyruszył do Kurlandii zdobywać Mitawę. Miasta bronił hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł na czele ok. 3 tys. żołnierzy i pewnej liczby mieszczan.

Mimo znacznej przewagi liczebnej Szwedów, Litwini z powodzeniem odpierali wszystkie ataki, zadając znaczne straty wojskom szwedzkim. Sukcesów tych jednak hetman nie był w stanie wykorzystać na skutek niekarności i buntów swoich żołnierzy. Walki zostały zakończone 1 maja zawieszeniem broni.

Wcześniej zakończone sukcesem oblężenie Mitawy przeprowadziły wojska litewskie.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Oblężenia w wojnach polsko-szwedzkich w latach 1621-1629: