Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Briańska (kwiecień-sierpień 1615)

"Lisowczyk". Obraz Juliusza Kossaka z pierwszej połowy lat 60. XIX wieku.

fot.domena publiczna „Lisowczyk”. Obraz Juliusza Kossaka z pierwszej połowy lat 60. XIX wieku.

Oblężenie Briańska, bitwa pod Briańskiem (kwiecień-sierpień 1615) – W czasie wojny Zygmunta III z Moskwą płk Aleksander Lisowski na czele ok. tysiąca żołnierzy wkroczył na Siewierszczyznę i obległ Briańsk (Białoruś). Po kilku dniach został jednak zmuszony do odstąpienia, gdyż nadszedł z odsieczą kniaź Jurij Szachowski na czele 7 tys. wojsk moskiewskich. Mimo ogromnej przewagi przeciwnika Lisowski najpierw ustawicznymi napadami osłabił wojska moskiewskie, a następnie pokonał je w bitwie pod Karczewem.

Mimo tego zwycięstwa, na skutek braku piechoty, nie udało się Polakom zdobyć miasta i w sierpniu, po kilkutygodniowej blokadzie, zrezygnowali ze swego zamiaru.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy: