Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Niemirowem (8 października 1672)

Walka wojsk pancernych z Tatarami

Walka wojsk pancernych z Tatarami

Bitwa pod Niemirowem (8 października 1672) – W czasie wojny polsko-tureckiej hetman wielki koronny Jan Sobieski wyruszył przeciwko czambułom tatarskim. Główne uderzenie skierował na Niemirów, gdzie stał kosz tatarski Dżambet Gireja. Silnym uderzeniem wszystkich wojsk polskich rozbił główną grupę oraz kosz. W miarę powracania czambułów do kosza bitwa się odnawiała i została zakończona pod Lubaczowem, w kierunku którego uciekali Tatarzy. Orda Dżambet Gireja została rozbita, uwolniono kilkanaście tysięcy jasyru.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego: