Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Pskowa (28 sierpnia 1581 – 15 stycznia 1582)

Oblężenie Pskowa na obrazie Karla Briułłowa z 1843 roku.

fot.domena publiczna Oblężenie Pskowa na obrazie Karla Briułłowa z 1843 roku.

Oblężenie Pskowa, bitwa pod Pskowem (28 sierpnia 1581 – 15 stycznia 1582) – Zadaniem trzeciej kampanii inflanckiej króla Stefana Batorego było zdobycie Pskowa i tym samym odcięcie załóg rosyjskich w Inflantach od Rosji oraz całkowite opanowanie tej prowincji. Wojska Batorego wyruszyły na Psków, najpotężniejszą twierdzę państwa moskiewskiego. 21 lipca w celu ubezpieczenia przemarszu ok. 30-tysięcznej armii i zdezorganizowania obrony przeciwnika król wysłał silną grupę 7 tysięcy jazdy pod wodzą hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła i wojewody smoleńskiego Filona Kmity. Dotarła ona aż pod Staricę nad Wołgą, gdzie znajdowała się kwatera Iwana Groźnego; spustoszyła znaczne obszary i 22 października połączyła się z wojskami Batorego pod Pskowem.

Szturm na miasto, przeprowadzony 7 września, został odparty; co gorsza, wojska królewskie miały za mało prochu na wysadzenie murów twierdzy. Także ilość piechoty (ok. 26 500) okazała się nie wystarczająca do bezpośrednich działań, rosły trudności z zaopatrzeniem armii. Wszystko to skłoniło dowódców wojsk królewskich do przerwania działań oblężniczych i ograniczenia się do blokady twierdzy.

Przedłużająca się kampania, brak widoków na jej pomyślne i szybkie zakończenie skłoniły króla do przyjęcia inicjatywy pokojowej cara. Rokowania prowadzone przez hetmana Jana Zamoyskiego przyniosły układ, na mocy którego Rosjanie zrezygnowali z Inflant, a ziemia połocka wraz z twierdzą przeszła w polskie ręce.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat oblężenia Pskowa z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Krzysztof Mikołaj Radziwiłł, autor polsko-litewskiego blitzkriegu.

artykuł | 17.11.2014 | Autor:

To w Rzeczpospolitej wynaleziono blitzkrieg. Czterysta lat przed Guderianem

Gdy słyszymy „wojna błyskawiczna”, przed oczami stają nam pancerne zagony Wehrmachtu z generałem Heinzem Guderianem na czele. Tymczasem czterysta lat przed tym, jak „szybki Heinz” wjechał swoimi czołgami w granice ZSRR, Moskale drżeli przed innym blitzem. Jego autorem był Litwin – Krzysztof Radziwiłł.

Bitwy i oblężenia Stefana Batorego: