Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Koronowem (kwiecień 1707)

Starosta Gnieźnieński Adam Śmigielski

fot.domena publiczna Starosta Gnieźnieński Adam Śmigielski

Bitwa pod Koronowem (kwiecień 1707) – W czasie wielkiej wojny północnej na stojącą pod Koronowem liczną partię wojsk zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego, dowodzoną przez starostę gnieźnieńskiego Adama Śmigielskiego uderzyły oddziały polsko-moskiewskie. Po krótkim boju partia Śmigielskiego została całkowicie rozbita.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: