Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim (30 września 1655)

Bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim

fot.Erik Dahlbergh/domena publiczna Bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim

Bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim (30 września 1655) – W czasie „potopu” pospolite ruszenie mazowieckie dotrzymało wierności królowi Janowi Kazimierzowi. Szlachta dowodzona przez płk. królewskiego Jana Dobrogosta Krasińskiego zebrała się pod Nowym Dworem w sile ok. 10 tys. ludzi i tysiąca piechoty łanowej, zagrażając od północy okupowanej przez Szwedów Warszawie. Przeciwko zebranej pod Nowym Dworem Mazowieckim szlachcie 21 IX wyruszyła armia gen. Gustawa Stenbocka, w sile ok. 8 tys. ludzi, głównie piechoty, z silną artylerią.

Pod osłoną ognia armatniego Szwedzi wybudowali mosty na Bugo-Narwi i wyparli Mazurów z nadrzecznych szańców. Po przeprawieniu armii Szwedzi nacisnęli pospolitaków, którzy wycofali się na północ. Straty Mazurów były stosunkowo niewielkie, gdyż wynosiły ok. 300 ludzi i 7 dział.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: