Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bracławiem (26 sierpnia 1671)

Jan Sobieski

fot.S. Witkiewicz/domena publiczna Jan Sobieski

Bitwa pod Bracławiem (26 sierpnia 1671) – W czasie wojny z Tatarami i Kozakami Piotra Doroszeńki z obozu pod Kamieńcem wyruszył komunikiem hetman wielki koronny Jan Sobieski na czele ciężkiej jazdy i dragonii z 6 działami. Wojska te szybkim marszem udały się w stronę Bracławia, gdzie zgromadziły się znaczne siły kozacko-tatarskie. 26 sierpnia hetman uderzył niespodzianie na stojących pod miastem Tatarów, którzy nie stawiając większego oporu, poszli w rozsypkę.

W czasie pościgu na przestrzeni 7 mil niemal wszyscy Tatarzy zostali wycięci lub wzięci do niewoli.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego: