Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Sokalem (10 lutego 1716)

Michał Potocki

fot.domena publiczna Michał Potocki

Bitwa pod Sokalem (10 lutego 1716) – W czasie konfederacji tarnogrodzkiej kolumna wojsk saskich złożona z 5 regimentów dragonii (ok. 3 tys. ludzi), zmierzająca w kierunku Lwowa, natknęła się na 30 chorągwi jazdy wojsk konfederackich (ok. 2 tys.) pod dowództwem pisarza koronnego Michała Potockiego. W starciu w okolicach Sokalu wojska konfederackie zostały całkowicie rozbite przez Sasów.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy konfederacji tarnogrodzkiej: