Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Carowego Zajmiszcza (czerwiec-lipiec 1610)

Rzeźba Stanisława Żółkiewskiego z lat 30. XVII wieku na zdjęciu Wojciecha Kapinosa.

fot.domena publiczna Rzeźba Stanisława Żółkiewskiego z lat 30. XVII wieku na zdjęciu Wojciecha Kapinosa.

Oblężenie Carowego Zajmiszcza (czerwiec-lipiec 1610) – W czasie kampanii moskiewskiej hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski na czele 11 tys. wojsk oblegał silnie obsadzoną twierdzę Carowo Zajmiszcze, leżącą 160 km na północny wschód od Smoleńska. Broniło jej ok. 8 tys. wojsk moskiewskich pod wodzą Hrehorego Wołujewa.

W czerwcu, na wieść o marszu kniazia Dymitra Szujskiego na Smoleńsk, hetman pozostawił dla blokowania twierdzy 4 tys. kozaków, 700 jazdy polskiej i 800 piechoty, a sam z resztą wojska wyruszył przeciwko Szujskiemu. Po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem (4 lipca) powrócił i zmusił Wołujewa do kapitulacji. Rosjanie uznali królewicza Władysława carem, złożyli mu przysięgę wierności i przyłączyli się do wojsk Żółkiewskiego.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy: