Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ciecierzynem (24 sierpnia 1654)

Hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł

fot.domena publiczna Hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł

Bitwa pod Ciecierzynem (24 sierpnia 1654) – W czasie wojny z Moskwą hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł stanął obozem pod Ciecierzynem (obwód mohylewski). 24 VIII armia moskiewska, licząca ok. 83 tys. ludzi, pod dowództwem kniazia Dymitra Trubeckiego rozpoczęła przeprawę przez rzekę Druć. Radziwiłł uderzył na przeprawiające się oddziały moskiewskie.

Początkowo natarcie wojsk litewskich odnosiło sukces, jednak kontratak przeważającej masy jazdy moskiewskiej na prawe skrzydło Radziwiłła doprowadził do całkowitej klęski wojsk litewskich.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.