Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Tucholą (20 kwietnia 1734)

Wojewoda Jan Tarło

fot.Augustyn Mirys/domena publiczna Wojewoda Jan Tarło

Bitwa pod Tucholą (20 kwietnia 1734) – W czasie wojny o sukcesję polską stronnicy króla Stanisława Leszczyńskiego w sile ok. 2 tys. żołnierzy i 10 tys. pospolitego ruszenia, z wojewodą lubelskim Janem Tarłą na czele zmierzali w stronę Pucka dla połączenia się z desantem francuskim. W okolicach Tucholi zostali zaatakowani przez liczącą 5 tys. ludzi dywizję rosyjską gen. Piotra Lascy. Po kilkugodzinnej bitwie Tarło wycofał się na południe. Straty Rosjan wyniosły ok. tysiąca ludzi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze epizody walk o sukcesję Stanisława Leszczyńskiego w 1734 roku:

Śmierć hrabiego Plelo, francuskiego ambasadora w Kopenhadze, z rąk rosyjskich podczas oblężenia Gdańska. Obraz Paula Philippoteaux z 1923 roku.

Oblężenie Gdańska (styczeń-kwiecień 1734)

Oblężenie Gdańska (styczeń-kwiecień 1734) – Podwójna elekcja Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III doprowadziła do wojny domowej w Rzeczypospolitej. Przeciwko Stanisławowi Leszczyńskiemu wystąpiły mocarstwa ościenne, a wojska rosyjskie wkroczyły do Rzeczypospolitej. Król Stanisław na czele gwardii koronnej dowodzonej przez wojewodę…