Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Sasowym Rogiem (19 lipca 1612)

Stefana Potocki

fot.domena publiczna Stefana Potocki

Bitwa pod Sasowym Rogiem, Sasowy Róg (19 lipca 1612) – Latem 1612 roku w celu osadzenia na tronie mołdawskim Konstantego Mohyły wyruszyła wyprawa wojsk koronnych, prowadzona przez pisarza polnego koronnego Stefana Potockiego. Szło z nim 7 chorągwi kozackich, 1,2 tys.  piechoty oraz 4 tys. Kozaków zaporoskich, w sumie ok. 7 tys. ludzi.

19 lipca pod Sasowym Rogiem nad Prutem wojska koronne poniosły druzgocącą klęskę od Mołdawian i Tatarów budziackich. Większość żołnierzy poległa, a sam Potocki z Mohyłą dostali się do niewoli i zostali odesłani do Stambułu.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Ważne bitwy za panowania Zygmunta III Wazy: