Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lubczem (28 sierpnia 1656)

Fragment obrazu "Pospolite ruszenie u brodu" Józefa Brandta

fot.domena publiczna Fragment obrazu „Pospolite ruszenie u brodu” Józefa Brandta

Bitwa pod Lubczem (28 sierpnia 1656) – W czasie „potopu” pospolite ruszenie wielkopolskie prowadzone przez wojewodów inowrocławskiego Jakuba Rozdrażewskiego i kaliskiego Andrzeja Grudzińskiego oraz kasztelana poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego stoczyło pod Lubczem koło Śremu bitwę z oddziałem wojsk szwedzko-brandenburskich dowodzonych przez gen. Jana Wrzeszczowicza. Wielkopolanie rozgromili przeciwnika, a Wrzeszczowicz zginął w trakcie ucieczki pod kijami chłopów.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: