Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Żwańcem (listopad-grudzień 1653)

Jan II Kazimierz Waza

fot.Daniel Schultz/domena publiczna Jan II Kazimierz Waza

Bitwa pod Żwańcem (listopad-grudzień 1653) – W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego 40-tys. armia królewska dowodzona przez samego Jana Kazimierza została otoczona przez wojska tatarsko-kozackie w warownym obozie pod Żwańcem koło Chocimia. Przekupienie chana przez Polaków uchroniło wprawdzie wojska królewskie od porażki, jednak poniosły one znaczne straty na skutek chorób i głodu.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.