Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Filipowem (22 października 1656)

Hetmana polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski

fot.Daniel Schultz/domena publiczna Hetmana polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski

Bitwa pod Filipowem, Filipów (22 października 1656) – W czasie „potopu”, pod Filipowem (pow. suwalski) nastąpiło starcie dywizji hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, w sile ok. 8,5 ludzi, z silnym korpusem wojsk szwedzkich dowodzonym przez gen. Gustawa Ottona Stenbocka i Jerzego Fryderyka ks. Waldeck, w sile 9 tys. ludzi.

Wojska litewskie doznały porażki i tylko dzięki sprawnemu wycofaniu się z walki nie poniosły zbyt wielkich strat. W ręce Szwedów wpadła część taboru litewskiego i cenny jeniec, ks. Bogusław Radziwiłł.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: