Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Magierowem (11 lipca 1657)

Regimentarz wojsk koronnych Stefan Czarniecki

fot.domena publiczna Regimentarz wojsk koronnych Stefan Czarniecki

Bitwa pod Magierowem (11 lipca 1657) – W czasie „potopu” regimentarz wojsk koronnych Stefan Czarniecki, na czele liczącej ok. 2 tys. ludzi dywizji, ruszył w pościg za wycofującymi się z terenów Rzeczypospolitej oddziałami księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Pod Magierowem doszło do starcia obu wojsk. Zdecydowany atak Polaków na przeważające siły Siedmiogrodzian doprowadził do zdobycia dział i części taboru (ok. 2 tys. wozów) z łupami zagrabionymi w Rzeczypospolitej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: