Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Zieleńcami (18 czerwca 1792)

Książę Józef Poniatowski w bitwie pod Zieleńcami

fot.domena publiczna Książę Józef Poniatowski w bitwie pod Zieleńcami

Bitwa pod Zieleńcami, Zieleńce (18 czerwca 1792) – W czasie wojny polsko-rosyjskiej „o konstytucję 3 maja”, pod Zieleńcami została stoczona bitwa między wezwanym przez targowiczan, liczącym 11 tys. ludzi korpusem gen. Arkadija Markowa a kolumną wojsk dywizji wołyńskiej (3 tys. żołnierzy) gen. Józefa Zajączka. Kolumna ta zmierzała do połączenia się z wojskami koronnymi zajmującymi pozycję na wzgórzach w pobliżu Zieleniec. Kiedy Markow po parogodzinnych przygotowaniach ruszył do ataku na pułki wołyńskie, za nimi w drugiej linii stała już 15-tys. armia koronna dowodzona przez ks. Józefa Poniatowskiego. Zarażona duchem Targowicy dywizja wołyńska, stawiając słaby opór, uległa rozproszeniu. Wówczas ks. Józef Poniatowski poprowadził do ataku swoje bataliony i grupę kawalerii Michała Wielhorskiego.

Atak ten przesądził o polskim sukcesie. Zwycięstwo to nie zostało jednak wykorzystane do całkowitego zniesienia przeciwnika. Polacy ponieśli duże straty – ok. 1340 żołnierzy, przy 2 tys. przeciwnika. Dla upamiętnienia tego zwycięstwa król Stanisław August ustanowił order Virtuti
Militari, który po bitwie otrzymali ks. Józef Poniatowski i gen. Tadeusz Kościuszko.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Dowiedz się więcej o bitwie pod Zieleńcami:

Wieszanie podobizn zdrajców. 1794 rok

Nowożytność | 23.11.2017 | Autor:

Targowica. Co każdy powinien wiedzieć o konfederacji, która stała się symbolem zdrady?

Caryca Katarzyna II utrzymywała, że tylko wspiera „prawdziwych polskich patriotów” w walce z gwałcącym wolność „rewolucyjnym sejmem”. Przywódcy Targowicy myśleli o własnym interesie. A król? Nie miał złudzeń i sam przystąpił do konfederacji targowickiej.

Wojna w obronie konstytucji trzeciego maja. Najważniejsze bitwy:

Bitwa pod Dubienką (18 lipca 1792)

Bitwa pod Dubienką (18 lipca 1792) – W czasie wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja, po bitwie pod Zieleńcami armia koronna ks. Józefa Poniatowskiego wycofała się do Dubienki z zamiarem obrony linii Bugu. Dywizji gen. Tadeusza Kościuszki w…