Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Gdańska (czerwiec-wrzesień 1577)

Portret Stefana Batorego w stroju koronacyjnym z około 1583 roku.

fot.domena publiczna Portret Stefana Batorego w stroju koronacyjnym z około 1583 roku.

Oblężenie Gdańska (czerwiec-wrzesień 1577) – W trakcie 2-letniej wojny z Gdańskiem, spowodowanej odmową uznania elekcji Stefana Batorego, król w czerwcu zgromadził pod Tczewem 7 tys. jazdy, 4 tys. piechoty, 22 działa i z tymi siłami ruszył przeciw miastu. Gdańsk dysponował 10 tys. ludzi pod bronią. Atak na twierdzę gdańską Latarnia nie przyniósł wojskom królewskim sukcesu, a podjęty przez gdańszczan 3 marca wypad na obóz polski spowodował utratę 2/3 artylerii. Zmusiło to armię Batorego do wycofania się pod zajęty uprzednio fort Głowę.

Z początkiem sierpnia, po nadejściu posiłków, wojska królewskie ponownie zaatakowały Latarnię. Garnizon złożony z zaciężnych oddziałów szkockich, niemieckich i walońskich, wspomagany ogniem floty duńskiej, i tym razem oparł się atakom, zadając wojskom królewskim dotkliwe straty. Nie widząc możliwości szybkiego rozstrzygnięcia, we wrześniu Batory nakazał odwrót i ograniczył się do blokowania Gdańska.

Przewlekły konflikt nadszarpnął budżet miasta i skłonił gdańszczan do ugody. Miasto wyraziło skruchę i zapłaciło 200 tysięcy złotych kontrybucji, zachowało jednak swoje przywileje.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy i oblężenia Stefana Batorego: