Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Warką (7 kwietnia 1656)

Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką

fot.Marcello Bacciarelli/domena publiczna Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką

Bitwa pod Warką (7 kwietnia 1656) – W czasie „potopu”, pod Warką doszło do bitwy pomiędzy wojskami koronnymi Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego a oddziałami idącymi z pomocą królowi szwedzkiemu Karolowi Gustawowi, uwięzionemu w widłach Sanu i Wisły. Odsieczą dowodził Fryderyk margrabia badeński.

Straty Szwedów były znaczne, gdyż w czasie bitwy, a następnie pościgu padło ponad 1,5 tys. ludzi, do niewoli dostało się ok. 300. Polacy zdobyli 20 chorągwi i cały tabor. Straty polskie wyniosły ok. 200 zabitych.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: